Tehnologii

Componenţa catedrei – an şcolar 2019 – 2020

  • Maistru Roșu Gheorghe, definitivat – pregatire practică Conducerea autovehiculelor
  • Prof. Andreescu Lucica, gradul I, doctor – Horticultură
  • Prof. Andrei Ana Maria, definitivat – Contabilitate şi informatică de gestiune
  • Prof. Avram Daniela Corina, definitivat – Management
  • Prof. Bratu Valeria, gradul I – Mecanică agricolă
  • Prof. Constantinescu Ion, gradul I – Electromecanică
  • Prof. Marin Mioara, gradul I – Contabilitate şi economie agrară
  • Prof. Mocanu Ecaterina, gradul II – Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor
  • Prof. Tiţa Iulia, gradul I – Horticultură
  • Prof. Vasilescu Valentina – debutant