Tehnologii

Componenţa catedrei – an şcolar 2022– 2023

  • Maistru Gheorghe Adrian, definitivat – instruire practică Electrotehnică
  • Prof. Andreescu Lucica, gradul I, doctor – Horticultură
  • Prof. Andrei Ana Maria, definitivat – Contabilitate şi informatică de gestiune
  • Prof. Avram Daniela Corina, gradul II – Management
  • Prof. Bădăran Elena-Mădălina, gradul I – Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor
  • Prof. Bratu Valeria, gradul I – Mecanică agricolă
  • Prof. Constantinescu Ion, gradul I – Electromecanică
  • Prof. Marin Mioara, gradul I – Contabilitate şi economie agrară
  • Maistru Roşu Gheorghe, definitivat – instruire practică Conducerea autovehiculelor
  • Prof. Tiţa Iulia, gradul I – Horticultură