Învățători

Componenţa catedrei – an şcolar 2022-2023

  • Duţă Alina-Maria, definitivat 
  • Dojană Adriana, gradul I
  • Lungu Ileana, gradul I
  • Marinescu Cristina-Roxana, gradul II
  • Neacşu Camelia, gradul I
  • Prodan Elena, gradul I
  • Prodan Vasile, gradul I
  • Ștefan Elena-Loredana, gradul I
  • Ștefănescu Loredana, gradul II
  • Tănase Simona, gradul I