Bacalaureat

2019-2020

ANUNȚ DEPUNERE CONTESTAȚII – Bacalaureat 2020, sesiunea iunie-iulie

Candidaţii care depun /transmit  prin mijloace electronice contestaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice o declaraţie tip în care se menţionează faptul că au luat la cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

 

În cazul candidatului minor, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/ reprezentanţii legali ai acestuia.

 Calendar depunere contestații:

  • 30 iunie 2020, în intervalul orar 16:00-20:00
  • 1 iulie 2020, în intervalul orar 8:00-12:00 
Adresa de mail pentru depunerea contestațiilor este: dinu.gabriela@isj-db.ro 
CERERE DEPUNERE CONTESTAȚIE (descarcă PDF)
 Cererea de contestații trebuie însoțită de o copie(scan) a cărții de identitate a candidatului.

Calendar actualizat – Examen de Bacalaureat Național – 2020

Noile programe pentru susținerea probelor scrise – Bacalaureat

Ordinul nr. 4115/10.04.2020 – aprobarea noilor  programe școlare privind examenele naționale

Procedura egalizare șanse 2019-2020

Modele de subiecte – Bacalaureat național – 2020

CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional – 2020

Ordinul M.E.N. Nr. 4950/27 august 2019 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național – 2020 

Precizări examene de finalizare a studiilor 2019-2020

2018-2019

Procedură egalizare șanse

Calendarul simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și al simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 – 2019

O R D I N privind aprobarea organizării simulării evaluării naționale pentru elevii clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național, în anul școlar 2018 – 2019

Ordin privind organizarea și desfășurarea examenului de Bacalaureat Național

Calendarul de desfășurare a examenului de Bacalaureat Național

 

Acte necesare înscrierii:

  • Cerere de înscriere(se va ridica și completa la secretariat)
  • Copie certificat de naștere
  • Copie buletin de identitate
  • Copie certificat de casatorie (daca este cazul)
  • 6 fotografii tip diplomă, pentru absolvenții promotiei curente
  • 2 fotografii tip diplomă, pentru absolvenții promotiilor anterioare
  • Copie foaie matricolă, pentru absolvenții promoțiilor anterioare
  • taxa de susținere proba, pentru elevii care s-au înscris, de cel puțin două ori, la examenul de bacalaureat