Matematică și științe ale naturii

Componenţa catedrei – an şcolar 2022– 2023

  • Prof. Cojocaru Adrian, gradul I – Matematică
  • Prof. Joiţa Cristina, debutant – Chimie
  • Prof. Iurea Mariana Cătălina, gradul II – Biologie
  • Prof. Neagoe Felicia, gradul I – Fizică-Chimie
  • Prof. Onea Aurel, definitivat –  Matematică
  • Prof. Popescu Dumitru, gradul I – Matematică
  • Prof. Rainea Elena, gradul I – Fizică