Proiect SI-STEM

Educație pentru reziliență, anti-fragilitate și creativitate

În cadrul Proiectului STEM, intervențiile suport sunt focalizate asupra competențelor-cheie care au fost adoptate prin Recomandarea Consiliului UE din 22 mai 2018 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN), respectiv:

  1. competențe de alfabetizare;
  2. competențe multilingvistice;
  3. competențe în domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM);
  4. competențe digitale;
  5. competențe personale, sociale și de a învăța să înveți ;
  6. competențe cetățenești;
  7. competențe antreprenoriale ;
  8. competențe de sensibilizare și expresie culturală.

Prezentare proiect

Unități de învățământ partenere

Echipa de proiect

 

Activități

Calendar activități

Noaptea cercetatorilor

Zâmbetul planetei stă în mâinile noastre

Premii

Expresie și sensibilizare culturală

Vânătorii de cutremure

 

Fără a realiza ierarhizări, parcursul abordărilor pornește de la  competențele în domeniul STEM cărora le asociază, în geometrii flexibile, experiențe de învățare a tuturor celorlalte competențe. Însuși prin titlul proiectului, SI-STEM,  este reflectată abordarea sistemică a celor 8 competențe-cheie.

Grupurile țintă ale proiectului sunt reprezentate de cadre didactice cu specializări STEM (fizică-chimie-biologie- educație tehnologică-matematică) care colaborează cu cei care facilitează dobândirea competențelor digitale (Informatică) și întelegerea și utilizarea noilor tehnologiii (robotica, materiale inteligente, fabricație aditivă). Acestor grupuri li se adaugă  acelea care susțin dezvoltarea spritului antreprenorial (educatie antreprenoriala , educatie financiara), precum și cadrele didactice care contribuie la dezvoltarea personală și managementul carieriei (profesori consilieri, diriginți). La fel de important este și grupul țintă al cadrelor didactice care facilitează achiziții de învățare în domeniul cultural-artistic (educația prin film, literatură, muzică, pictură, sculptură) și sport.  Educația nu ar fi completă, în absența cadrelor didactice care investesc în formarea competențelor care se dobandesc prin aria curriculară limbă și comunicare.

Educația pentru dezvoltare durabila este scopul major al demersurilor menționate care vizeaza atăt devoltarea personală, a cetățeniei democratice ancorată în identitatea națională, europeană și globală, dar și dezvoltarea integrată , armonioasă a comunităților noastre, spre bunăstarea echitabilă a membrilor săi.